• Điều tiết hợp lý hồ chứa trong mùa khô hạn

    15:52 | 15/07/2019

    Ông Châu Trần Vĩnh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, trong những tháng còn lại của mùa khô năm 2019, Cục sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với các địa phương trong việc điều tiết nguồn nước hợp lý các hồ chứa, bảo đảm giảm tối đa tác động của tình...