• Trung Quốc phát triển cách chiết xuất urani từ nước biển

    15:20 | 10/12/2021

    Đội nghiên cứu tại Viện Kỹ thuật Hóa học và Vật lý liên kết với Học Viện Khoa học Trung Quốc đã phát triển loại màng tế bào phân cấp có nhiều lỗ. Loại tế bào này được lấy từ kết cấu phân dạng trong sinh học. Kết cấu phân dạng rất đặc biệt trong tự nhiên. Tế bào này có thể tiêu thụ năng lượng tối...