• Phát triển hạ tầng đô thị xanh, an toàn, bền vững

    15:19 | 05/10/2022

    Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Do đó, việc xây dựng hạ tầng xanh đang được quan tâm và đẩy mạnh thực hiện nhằm tăng sức chống chịu trước những tác động của biến đổi khí hậu.