• Phát triển bền vững khu vực biển Đông Á

    17:15 | 02/12/2021

    Trong khuôn khổ Quan hệ đối tác quản lý môi trường các vùng biển Đông Á (PEMSEA), vấn đề phát triển bền vững khu vực đại dương đã được đưa ra thảo luận tại Đại hội biển Đông Á (EASC) lần thứ 7, diễn ra trong hai ngày đầu tiên của tháng 12.