• Ban hành Kế hoạch về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

    11:53 | 18/03/2021

    Kế hoạch nêu rõ, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, hoàn chỉnh hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về môi trường đối với khí thải công nghiệp, khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; thực hiện các hoạt động đầu tư quan trắc môi trường không...