• Petrovietnam: Sửa đổi luật với mong muốn cải thiện môi trường đầu tư

    20:17 | 14/08/2021

    Với mong muốn thay đổi những điều ít phù hợp với thực tiễn cũng như giải quyết những vấn đề chồng chéo, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã có buổi Tọa đàm trực tuyến “Thực tiễn thi hành Luật Dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và quá trình xây dựng Luật Dầu khí sửa đổi”.