• Góp ý để hoàn thiện dự án Luật Điện lực (sửa đổi)

    13:43 | 02/04/2024

    Trong 20 ngày đầu tháng 4/2024, Bộ Công thương tiếp tục nhận ý kiến đối với dự án Luật Điện lực (sửa đổi) từ các cơ quan liên quan của Quốc hội, Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp liên quan…để tổng hợp.