• Diều năng lượng thủy triều có thể sản xuất 1,2 MW điện

    09:42 | 13/11/2023

    Hệ thống diều của công ty Minesto tại Thụy Điển sẽ tận dụng nguồn năng lượng thủy triều dễ dự đoán và dồi dào.

  • Đầu tư vào năng lượng thủy triều

    17:12 | 02/11/2022

    Nhằm giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu, Chính phủ Mỹ đang đẩy mạnh đầu tư vào tương lai của ngành năng lượng thủy triều. Trong khi đó, châu Âu cũng đang tài trợ cho việc phát triển công nghệ năng lượng thủy triều nhằm thúc đẩy ngành năng lượng tái tạo.