• Israel: Biến vùng đất chết thành cánh đồng xanh

    21:17 | 18/12/2021

    Đại sứ Israel tại Việt Nam đã chia sẻ về tình trạng nông nghiệp của đất nước ông tại đất nước của ông trong Diễn đàn Nông sản với chuyển đổi số. Theo ông, "Khu vực này vốn không có sông nước, cũng không có mưa. Vì vậy, để có thể sản xuất nông nghiệp là những nỗ lực rất lớn từ những người nông dân và...