• Tạo ra nhựa sinh học từ phế phẩm cá

    22:06 | 07/04/2021

    Nhóm nghiên cứu từ Đại học Memorial of Newfoundland (Canada) đã phát triển thành công một loại nhựa thân thiện với môi trường bằng cách sử dụng dầu có nguồn gốc từ phế phẩm cá.