• Quảng Ngãi chuẩn bị phục hồi ngành du lịch

    09:13 | 12/10/2021

    Cùng với công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngành du lịch Quảng Ngãi đã chủ động triển khai các giải pháp chuẩn bị cho giai đoạn khôi phục du lịch nội tỉnh ngay khi dịch bệnh được kiểm soát tốt.