• Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải kết hợp quản lý bền vững

    15:53 | 10/07/2021

    Sự kết hợp giữa công nghệ xử lý phù hợp với mô hình tổ chức quản lý bền vững đã giúp mô hình xử lý nước thải do các nhà khoa học ở Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát huy hiệu quả và duy trì áp dụng đến hiện nay.