• Giải quyết vấn nạn rác nhựa, vi nhựa tại Việt Nam

    13:40 | 09/06/2021

    Vấn nạn rác thải nhựa và các hạt vi nhựa vẫn luôn là vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm của Chính phủ và người dân. Trước những ảnh hưởng tiêu cực và tiềm ẩn nhiều nguy cơ đến sức khỏe con người cũng như môi trường, các giải pháp để giải quyết vấn nạn này là vô cùng cấp thiết.