• Việt Nam nỗ lực giảm phát thải từ trồng rừng

    12:20 | 27/08/2019

    Với những nỗ lực sau 10 năm thực hiện Sáng kiến Giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng REDD+, Việt Nam là quốc gia thứ hai trên thế giới (sau Mexico) và là quốc gia đầu tiên trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương được công nhận đủ điều kiện thanh toán cho các nỗ lực giảm phát thải...

  • Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam thí điểm lưu trữ carbon của rừng

    14:57 | 30/11/2018

    Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ Dự án Trường Sơn xanh tại Việt Nam. Dự án sẽ tiến hành thí điểm chi trả dịch vụ hấp thu và lưu trữ carbon của rừng (C-PFES) ở Quảng Nam và Thừa Thiên – Huế.