• 7 tháng năm 2019, EVN SPC tiết kiệm được 771 triệu kWh

    09:00 | 17/08/2019

    Theo báo cáo “Tình hình hoạt động tháng 7/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 8/2019” của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC), lũy kế 7 tháng năm 2019, Tổng công ty ước tiết kiệm được 771 triệu kWh; đạt 1,84% sản lượng điện thương phẩm thực hiện.