• Bản tin năng lượng số 24/2020

    09:02 | 22/06/2020

    Báo cáo Tình hình năng lượng tái tạo toàn cầu năm 2020 (GSR) của REN21 vừa công bố cho thấy phát triển năng lượng tái tạo chỉ mới giới hạn trong ngành điện. Do đó, chúng ta vẫn cần chuyển đổi sang một hệ thống năng lượng hiệu quả và dựa trên nhiên liệu tái tạo trên toàn cầu.

  • Sức hút của điện mặt trời đối với các nhà đầu tư

    14:52 | 09/10/2019

    Với nhiều chính sách ưu đãi và tạo mọi thuận lợi cho nhà đầu tư của Chính phủ, Việt Nam đang được xem là thị trường trọng tâm thu hút các doanh nghiệp lớn trong ngành năng lượng mặt trời trên khắp thế giới đầu tư.