• Thanh long Bình Thuận tìm đường bứt phá

    16:02 | 14/03/2022

    Năm 2022, nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất thanh long bền vững, khắc phục những khó khăn hiện tại trong xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc, tỉnh Bình Thuận đã đề xuất nhiều biện pháp, phương hướng cụ thể.