• Bản tin năng lượng số 9/2019

    09:35 | 23/12/2019

    Bộ Công Thương yêu cầu tạm dừng đề xuất, thoả thuận các dự án điện mặt trời theo cơ chế giá FIT. Trong khi đó, ban chỉ đạo Quỹ Hạ tầng toàn cầu (GIF) vừa phê duyệt khoản tài trợ 1,5 triệu USD hỗ trợ Ngân hàng Thế giới (WB) và Chính phủ Việt Nam thực hiện chương trình thí điểm đấu giá điện mặt...

  • WB và GIF hỗ trợ Việt Nam thực hiện thí điểm đấu giá điện mặt trời

    09:31 | 19/12/2019

    Ban chỉ đạo Quỹ Hạ tầng toàn cầu (GIF) mới đây đã phê duyệt khoản tài trợ 1,5 triệu USD hỗ trợ Ngân hàng Thế giới (WB) và Chính phủ Việt Nam thực hiện chương trình thí điểm đấu giá điện mặt trời.