• PTC3 tiết kiệm chi phí từ sử dụng điện mặt trời áp mái

    15:05 | 26/11/2019

    400 kWp là tổng công suất của hệ thống pin năng lượng mặt trời áp mái nhà điều khiển tại các trạm biến áp (TBA) 500 kV và 220 kV thuộc Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) quản lý đang được lắp đặt và sẽ đưa vào sử dụng trong tháng 12/2019.