• Đóng điện trạm biến áp số Nhà máy điện gió Ia Le 1

    20:29 | 25/09/2021

    Ngày 25/9, trạm biến áp số 220kV Nhà máy điện gió Ia Le 1 (tỉnh Gia Lai) được đóng điện thành công và an toàn. Đây là một trong số các dự án điện gió áp dụng công nghệ số cho phần trạm biến áp – công nghệ trạm biến áp hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay.

  • Đóng điện, nghiệm thu công trình TBA số đầu tiên của Việt Nam

    14:13 | 19/04/2021

    Công trình trạm biến áp (TBA) số đầu tiên của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đầu tư cũng là trạm biến áp số cấp điện áp 220kV đầu tiên trên toàn quốc vừa được đóng điện, nghiệm thu.