• Đà Nẵng nỗ lực trở thành thành phố môi trường

    14:54 | 07/01/2021

    Tại Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 – 2020, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết thành phố đã thành công trong việc vận động người dân phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.