• Phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và tiêu thụ nông, lâm sản

    17:07 | 16/08/2021

    Theo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Đề án Phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và tiêu thụ nông, lâm sản giai đoạn 2021 - 2025 hướng đến hình thành 5 vùng nguyên liệu trải dài từ Bắc vào Nam với tổng diện tích khoảng 16.000ha đã...