6 tháng đầu năm Điện lực Cà Mau cung cấp hơn 757 triệu kWh điện

Thứ tư, 8/7/2020 | 15:06 GMT+7
Công ty Điện lực Cà Mau cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty đã đảm bảo cung cấp điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn trong thời gian chống dịch bệnh, không điều hòa tiết giảm phụ tải, thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện trong 6 tháng mùa khô.

Tổng sản lượng điện nhận tháng 6 đạt 133.417.682 kWh, tăng 4,32% so với cùng kỳ 2019 (127.657.952kWh); Sản lượng bình quân ngày đạt 4.503.902 kWh tăng 4,32% so với cùng kỳ 2019 (4.255.265 kWh). Lũy kế 06 tháng sản lượng điện nhận đạt 811.305.387 kWh tăng 3,27% so với cùng kỳ (784.770.157 kWh) và đạt 43,97% so với kế hoạch Tổng Công ty giao (1.845.000 triệu kWh).

Điện thương phẩm thực hiện tháng 06 đạt 140.128.177 kWh, tăng 2,77% so thực hiện của tháng 05/2020 (136.345.148kWh) và tăng 7,81% so với thưc̣ hiêṇ cùng kỳ (129.976.214 kWh). Lũy kế 06 tháng đạt 757.805.356 kWh, tăng 3,287% so cùng kỳ (733.684.900 kWh) và đạt 51,03% kế hoạch Tổng công ty giao.

06 tháng đầu năm 2020, Công ty phát triển thêm 4.008 khách hàng. Lũy kế đến tháng 06 năm 2020 số khách hàng toàn Công ty là 339.276 khách hàng, trong đó có 314.246 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 25.030 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

Đại diện Điện lực Cà Mau cho biết, năm 2020, Tổng công ty giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2020 cho Công ty là 103,403 tỷ đồng cho 26 công trình lưới điện; 15 công trình kiến trúc; 08 công trình mua sắm vật tư thiết bị, công xa, khác; 02 công trình năng lượng mặt trời áp mái; 03 công trình công nghệ thông tin; 06 công trình hoàn trả vốn ứng tỉnh. Khối lượng thực hiện đến hết ngày 30/06/2020 là 24,121 tỷ đồng, đạt 20,98% so với kế hoạch. Trong đó giá trị giải ngân là 24,121 tỷ đồng, đạt 20,98% so với kế hoạch

Nam Yên