Quốc tế

ASEAN thực hiện các cam kết về an sinh xã hội, bình đẳng giới

Thứ sáu, 26/5/2023 | 11:08 GMT+7
Đoàn Việt Nam đã vừa tham dự trực tuyến Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 11 về phúc lợi xã hội và phát triển (AMMSWD 11), do đại diện Malaysia chủ trì.

Theo Bộ trưởng Phụ nữ, Gia đình và Phát triển cộng đồng Malaysia Dato Sri Hajah Nancy Shukri, với chủ đề “Đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết của ASEAN về bình đẳng giới thông qua lồng ghép giới và hòa nhập xã hội”, AMMSWD 11 một lần nữa khẳng định ASEAN là cộng đồng hòa nhập, cùng nhau thúc đẩy và phát triển trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là bảo vệ quyền phụ nữ, tạo điều kiện phát triển cuộc sống cho phụ nữ trong khu vực.

Theo đó, các Bộ trưởng, trưởng đoàn các nước đã phát biểu chia sẻ quan điểm tập trung vào những ưu tiên quốc gia về tăng cường lồng ghép giới, thúc đẩy bình đẳng giới và an sinh xã hội, bảo vệ quyền của các nhóm dễ bị tổn thương.

Đoàn Việt Nam tham dự trực tuyến Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 11 về phúc lợi xã hội và phát triển

Hội nghị cũng chú trọng việc rà soát tình hình thực hiện các hoạt động thuộc Kế hoạch công tác ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển giai đoạn 2021 – 2025, xem xét tình tình thực hiện các văn kiện, tuyên bố liên quan. Từ đó, đưa ra hướng dẫn tăng cường hơn nữa sự tham gia của các bên liên quan và cách tiếp cận nhiều khía cạnh ở tất cả các cấp để giải quyết thách thức, hướng đến tăng cường an sinh xã hội trong khu vực.

Chia sẻ tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng, Trưởng đoàn Việt Nam đã đánh giá cao và ủng hộ chủ đề của hội nghị. Thứ trưởng cho biết, cùng với những nỗ lực của khu vực, Việt Nam đã hiện thực hóa các cam kết thông qua bảo đảm nhiều chính sách đối với phụ nữ và đạt được nhiều kết quả trong thực tiễn. Cụ thể, với lực lượng lao động nữ tại Việt Nam đạt 23,5 triệu người (chiếm 46,5% lực lượng lao động của cả nước), Việt Nam luôn cam kết thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, đặc biệt trong lĩnh vực lao động và việc làm.

Về an sinh xã hội, Việt Nam đặt mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội là một trong những nội dung trọng tâm của chiến lược phát triển đất nước; từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của các nhóm đối tượng như người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em đối với các dịch vụ xã hội cơ bản.

AMMSWD là sự kiện được tổ chức ba năm một lần của Bộ trưởng các nước ASEAN phụ trách về phúc lợi xã hội và phát triển bao gồm các lĩnh vực như an sinh xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm yếu thế khác.

Trong khuôn khổ AMMSWD 11, ban tổ chức phối hợp lồng ghép triển khai 4 sự kiện trọng điểm là: Diễn đàn chính phủ - phi chính phủ ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển lần thứ 17; Hội nghị SOMSWD lần thứ 18; Hội nghị SOMSWD và 3 nước đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc lần thứ 17; Hội nghị cấp Bộ trưởng với các nước đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc - AMMSWD+3 lần thứ 7.

Linh Giang (T/H)