Quy hoạch, xây dựng

Bà Rịa – Vũng Tàu lập quy hoạch xây dựng các khu đất công để đấu giá

Thứ tư, 8/6/2022 | 10:40 GMT+7
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 một số khu đất công trên địa bàn tỉnh để đấu giá quyền sử dụng đất trong giai đoạn 2022 - 2025.

Theo đó, xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1233/SKHĐT-KX ngày 12/5/2022 về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 một số khu đất công trên địa bàn tỉnh để đấu giá quyền sử dụng đất trong giai đoạn 2022 - 2025, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Phát triển quỹ đất) chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện: Xuyên Mộc, Đất Đỏ và các Sở, ngành liên quan rà soát, xác định tính chất các khu đất công cần thiết lập quy hoạch chi tiết 1/500 để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan. Tổ chức lập, thẩm định và trình phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập quy hoạch chi tiết 1/500 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Ảnh minh họa

Sở Tài chính được giao căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 4507/BTC-QLCS ngày 19/5/2022, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh nguồn vốn thực hiện theo quy định.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao Sở Xây dựng hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức đấu giá theo quy định.

Theo kế hoạch, trong năm 2022, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ đấu giá 7 khu đất có tổng diện tích 228,2 ha, dự kiến mang về nguồn thu hơn 11.855 tỷ đồng. Đó là các khu đất trước đây là trụ sở của các cơ quan Nhà nước và các khu đất công khác.

Thủy Quỳnh