Quy hoạch, xây dựng

Bà Rịa - Vũng Tàu thu hồi chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới Nam quốc lộ 51

Thứ bảy, 23/4/2022 | 14:08 GMT+7
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành văn bản chấp thuận về nguyên tắc thu hồi chủ trương đầu tư, chấm dứt hoạt động đối với giai đoạn 2, giai đoạn 3 của dự án khu đô thị mới Nam quốc lộ 51 tại phường Long Hương và phường Kim Dinh, TP Bà Rịa.

Dự án khu đô thị mới Nam quốc lộ 51 của Công ty CP Xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện theo quyết định 1266/QĐ-UBND năm 2012. Dự án có quy mô hơn 50ha, tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay dự án chậm triển khai giai đoạn 2 và giai đoạn 3.

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành văn bản chấp thuận về nguyên tắc thu hồi chủ trương đầu tư, chấm dứt hoạt động đối với giai đoạn 2, giai đoạn 3 của dự án khu đô thị mới Nam quốc lộ 51 tại phường Long Hương và phường Kim Dinh, TP Bà Rịa. Công ty CP Xây dựng và phát triển đô thị tỉnh tự chịu mọi chi phí liên quan đến việc thực hiện dự án.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư đối với giai đoạn 2 và giai đoạn 3 tại dự án nói trên. UBND TP Bà Rịa chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan rà soát quy hoạch, tổ chức điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (nếu có), xác định cụ thể ranh mốc dự án, quy mô sử dụng đất tại giai đoạn 2 và giai đoạn 3 dự án, làm cơ sở phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Ảnh minh họa

Giao UBND TP Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND TP Bà Rịa và các cơ quan liên quan rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử đụng đất, quy hoạch ngành, chương trình phát triển đô thị, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở và các quy định liên quan để tổ chức lập, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư quyết định đã ký ngày 29/6/2012.

Trong đó, tách phần diện tích với quy mô sử dụng đất khoảng 39ha thuộc giai đoạn 2, giai đoạn 3 của dự án thành dự án thành phần của dự án khu đô thị mới Nam quốc lộ 51, làm cơ sở lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập các thủ tục để UBND tỉnh thu hồi đất, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật. Thời hạn hoàn thành các nội dung nêu trên trước ngày 30/4/2022.

Nhật Linh