Quy hoạch, xây dựng

Hà Tĩnh xây dựng gần 3.500 nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở tránh trú bão lũ

Thứ năm, 21/4/2022 | 08:44 GMT+7
Lũy kế đến hết quý I/2022, Hà Tĩnh đã xây dựng 3.489 nhà văn hóa, nhà dân tránh trú bão lũ; trong đó có 43 nhà văn hóa cộng đồng và 3.446 nhà ở kiên cố cho các hộ dân.

Theo thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh, thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 18/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020; một số định hướng, mục tiêu và giải pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, tính từ cuối năm 2020 đến hết quý I/2022, toàn tỉnh đã xây dựng 43 nhà văn hóa cộng đồng và 3.446 nhà ở kiên cố cho các hộ dân với kinh phí xã hội hóa hơn 325,595 tỷ đồng.

Trong đó, Ban Chỉ đạo 22 cấp tỉnh huy động được 213,595 tỷ đồng; MTTQ, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh và UBND các địa phương huy động hơn 112 tỷ đồng.

Hà Tĩnh xây dựng 3.489 nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở tránh trú bão lũ

Chỉ tính riêng trong quý I/2022, Ban Chỉ đạo 22 cấp tỉnh hoàn thành xây dựng 3 nhà văn hóa cộng đồng; hoàn thành xây dựng 111 nhà dân; khởi công xây mới 3 nhà dân.

Cũng theo số liệu thống kê, trong tổng số 43 nhà văn hóa cộng đồng, Ban Chỉ đạo 22 cấp tỉnh hỗ trợ xây dựng 32 nhà văn hóa cộng đồng và 2.042 nhà ở cho người dân; MTTQ, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh và Ban Chỉ đạo 22 các địa phương huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng 11 nhà văn hóa cộng đồng, 1.404 nhà dân.

Hiện nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 31/32 nhà văn hóa cộng đồng và trên 3.000 nhà dân đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Mức hỗ trợ đối với mỗi nhà văn hóa cộng đồng là 2 tỷ đồng; mỗi nhà ở của người dân là 70 triệu đồng. Các huyện có số lượng xây dựng nhà ở nhiều như: Đức Thọ, Hương Khê, Thạch Hà, Can Lộc, Lộc Hà.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đang tích cực kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị thi công xây dựng các công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ; đồng thời giám sát, đề nghị các địa phương phát huy công năng, hiệu quả các nhà văn hóa đã hoàn thành.

Ngoài ra, các địa phương đã xây dựng mô hình “Ngôi nhà trí tuệ” tại 20 nhà văn hóa. Các "Ngôi nhà trí tuệ" có hệ thống cơ sở vật chất văn hóa đồng bộ, hiện đại, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Thủy Quỳnh