Bàn giao mặt bằng đường dây 500kV mạch 3: Còn nhiều vướng mắc tại Hà Tĩnh

Thứ năm, 6/5/2021 | 15:29 GMT+7
Việc bàn giao mặt bằng đường dây 500kV mạch 3 (đoạn Vũng Áng – Quảng Trạch) tại Hà Tĩnh còn nhiều vướng mắc.

Công điện số 393/CĐ-TTg ngày 29/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh phải bàn giao mặt bằng đường dây 500kV mạch 3 (đoạn Vũng Áng – Quảng Trạch) trước ngày 15/5/2021 cho chủ đầu tư. 

Tuy nhiên, theo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB), tuyến đường dây Vũng Áng – Quảng Trạch đi qua địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh dài 31,2 km, gồm 71 vị trí cột. Tuy nhiên, đến nay phần vị trí móng còn 11 vị trí chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Đối với phần hành lang tuyến còn 8 khoảng néo chưa bàn giao mặt bằng.

Thi công dựng cột đường dây 500kV Vũng Áng – Quảng Trạch đoạn qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh

Nhiều khoảng cột trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chưa thể kéo dây do vướng mắc mặt bằng trong hành lang tuyến

CPMB kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị chuyên môn phối hợp kiểm tra, hướng dẫn UBND thị xã Kỳ Anh trong việc giải quyết các vướng mắc về chính sách hỗ trợ khác theo văn bản số 1765/UBND-GT ngày 29/03/2021 của UBND tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, chi trả tiền bồi thường và hỗ trợ cho các hộ dân.

CPMB đề nghị UBND thị xã Kỳ Anh chỉ đạo Hội đồng bồi thường thị xã khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường phần hành lang tuyến trên địa bàn phường Kỳ Trinh để trình phê duyệt, chi trả tiền và giải quyết bàn giao mặt bằng trước ngày 15/5/2021...

Đức Dũng