Từ ngày 7/5, cổ phiếu EVNGENCO 2 chính thức giao dịch trên sàn UPCoM

Thứ năm, 6/5/2021 | 10:15 GMT+7
Từ ngày 7/5, cổ phiếu của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV (EVNGENCO 2) chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán UPCoM.

Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV (EVNGENCO 2) có mã giao dịch trên sàn chứng khoán UPCoM là GE2.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa có thông báo chính thức về ngày giao dịch đầu tiên cổ phần đăng ký giao dịch UPCoM của GE2. Cụ thể, từ ngày 7/5, GE2 sẽ giao dịch 262.500 cổ phần đã trúng đấu giá trước đó tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM. Loại chứng khoán: phổ thông. Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 24.600 đồng/cổ phần.

EVNGENCO 2 có hoạt động kinh doanh chính là: sản xuất và kinh doanh điện năng; đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện, các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo; quản lý, vận hành, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc dây chuyền sản xuất điện, công trình điện…  

Tính đến cuối năm 2020, EVNGENCO 2 sở hữu các nhà máy điện có tổng công suất lắp đặt là 4.461MW; chiếm khoảng 6,4% tổng công suất toàn hệ thống và 15,1% tổng công suất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). 

Cổ phiếu EVNGENCO 2 sẽ chính thức giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 7/5

EVNGENCO 2 có cơ cấu công nghệ phát điện đa dạng, bao gồm nhiệt điện than (chiếm tỷ trọng 51%), thủy điện (chiếm tỷ trọng 30%), nhiệt điện dầu (chiếm tỷ trọng 19%), có khả năng tham gia thị trường điện rất linh hoạt. 

Bên cạnh đó, hiện nay, EVNGENCO 2 đã và đang triển khai nhiều dự án năng lượng sạch trên khắp cả nước với quy mô 59MW. Ngoài ra, một số dự án khác cũng đã có chủ trương thực hiện và đang trong giai đoạn lập dự án đầu tư.

Chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/1/2013, đến nay EVNGENCO 2 đang quản lý, vận hành 7 đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty mẹ, 1 công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ là Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn và 5 công ty con nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND), Nhiệt điện Phả Lại (HoSE: PPC), Thuỷ điện Thác Mơ (HoSE: TMP), Thuỷ điện Sông Ba Hạ (UPCoM: SBH) và Thuỷ điện A Vương (UPCoM: AVC).

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của EVNGENCO 2 dự kiến được tổ chức vào ngày 9/5 tới đây tại Cần Thơ.

Nhã Quyên