Năng lượng mặt trời

Ban hành khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp

Thứ bảy, 7/1/2023 | 16:13 GMT+7
Bộ Công Thương vừa có Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 7/1/2023 ban hành khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Cụ thể, khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp được ban hành quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 1 Thông tư số 15/2022/TT-BCT ngày 3/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

Căn cứ khung giá phát điện quy định tại quyết định này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 1 Thông tư số 15/2022/TT-BCT ngày 3/10/2022 để thỏa thuận giá phát điện theo quy định.

Bộ Công Thương ban hành khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp

Theo đó, giá trần (giá cao nhất) của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp cụ thể như sau:

Nhà máy điện mặt trời mặt đất có mức giá trần là 1.184,90 đồng/kWh;

Nhà máy điện mặt trời nổi là 1.508,27 đồng/kWh;

Nhà máy điện gió trong đất liền là 1.587,12 đồng/kWh;

Nhà mát điện gió trên biển là 1.815,95 đồng/kWh.

Cẩm Hạnh