Tin hoạt động hiệp hội

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ra quyết định phê duyệt Điều lệ VCEA

Thứ tư, 6/1/2016 | 14:00 GMT+7
Ngày 31.12.2015, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có quyết định phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam (VCEA).

Đại hội thành lập của Hiệp hội thông qua ngày 29.8.2015

Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam được Đại hội thành lập của Hiệp hội thông qua ngày 29.8.2015. Quyết định có hiệu lực từ ngày 31.12.

Cũng theo Quyết định, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam, Vụ trưởng Vụ tổ chức phi chính phủ và Chánh văn phòng Bộ Nội vụ có trách nhiệm thi hành Quyết định.

Quyết định cũng gửi tới Bộ Công an, Bộ Công Thương và các bộ, ban, ngành khác.

Văn phòng Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam