Quy hoạch, xây dựng

Cần Thơ bãi bỏ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trung tâm phường Thạnh Hòa

Thứ sáu, 14/1/2022 | 10:41 GMT+7
UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành quyết định về việc bãi bỏ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ được phê duyệt tại Quyết định số 2661/QĐ-UBND ngày 25/10/2012.

Được biết, theo Quyết định 1452/QĐ-UBND, quận Thốt Nốt sẽ là khu đô thị công nghiệp, trung tâm công nghiệp chế biến nông, thủy sản và công nghiệp phụ trợ, trung tâm kho vận cấp vùng; trung tâm thương mại - dịch vụ của thành phố Cần Thơ và cấp vùng; đầu mối kinh doanh lúa gạo, thủy sản…

Trước đó, ngày 16/12/2021, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ ban hành công văn số 4083/SXD-QHKT về việc báo cáo kết quả rà soát các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 địa bàn quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, gửi UBND thành phố Cần Thơ. Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị và lập quy hoạch chi tiết (khoản 4 điều 29 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009); đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt là cơ sở để cấp giấy phép xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng (khoản 4 điều 30 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009).

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ được đánh giá không còn phù hợp để triển khai

Qua rà soát, quận Thốt Nốt có 1 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 là “Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ được UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt tại Quyết định số 2661/QĐ-UBND ngày 25/10/2012” hiện nay không còn phù hợp. Theo đó, trong quá trình lập và phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Thốt Nốt, đồ án này được rà soát, đánh giá; đã được tiếp thu, kế thừa và tiếp tục mở rộng phát triển, tích hợp vào đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 của quận Thốt Nốt, được UBND thành phố Cần Thơ thống nhất phê duyệt tại Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 21/7/2020.

Do vậy, đề xuất bãi bỏ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm phường Thạnh Hòa là cần thiết, nhằm đảm bảo pháp lý trong công tác quản lý tại địa phương, phù hợp theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Thốt Nốt và các quy định hiện hành.

Theo Quyết định số 66/QĐ-UBND, UBND thành phố Cần Thơ giao UBND quận Thốt Nốt chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng triển khai Quyết định này đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

Khánh Nam