Quy hoạch, xây dựng

Hà Nội dành hơn 1.200 ha đất thành lập 5 khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2025

Thứ ba, 11/1/2022 | 09:11 GMT+7
UBND TP Hà Nội mới đây đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Thành lập 2 - 5 khu công nghiệp mới, giai đoạn 2021 - 2025”.

Theo đó, TP Hà Nội xác định và phấn đấu hoàn thành mục tiêu thành lập 5 khu công nghiệp (KCN) mới trong giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể: KCN sạch Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn diện tích 302,8 ha ở hai xã Minh Trí và Tân Dân; KCN Đông Anh, huyện Đông Anh diện tích 300 ha ở các xã Nguyên Khê, Xuân Nộn, Thụy Lâm, Liên Hà và thị trấn Đông Anh; KCN Bắc Thường Tín, huyện Thường Tín diện tích 112 ha ở các xã Văn Bình, Ninh Sở, Liên Phương; KCN Phú Nghĩa mở rộng, huyện Chương Mỹ diện tích 389 ha ở các xã Phú Nghĩa, Trường Yên, Ngọc Hòa; KCN Phụng Hiệp, huyện Thường Tín diện tích 174,88 ha ở các xã Dũng Tiến, Nghiêm Xuân, Tô Hiệu, Thắng Lợi.

Việc thành lập các KCN này nhằm đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư và phát triển sản xuất công nghiệp, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa của TP trong thời gian tới. Cụ thể hóa chiến lược phát triển các KCN trên địa bàn TP phù hợp với quy hoạch phát triển các KCN, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất các địa phương của TP; bảo đảm việc phát triển các KCN khoa học, hợp lý, hiệu quả theo hướng hình thành các KCN tại những địa điểm, vị trí thuận lợi về giao thông thủy, bộ, có khả năng liên kết phát triển và thu hút đầu tư, có vai trò chủ đạo trong phát triển công nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội của địa phương.

Hà Nội dành hơn 1.200 ha đất thành lập 5 khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2025

Bên cạnh đó, TP Hà Nội cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các KCN đã có chủ đầu tư như: KCN Quang Minh I, huyện Mê Linh; khu công nghệ cao sinh học Hà Nội, quận Bắc Từ Liêm. TP còn thực hiện rà soát, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai KCN hỗ trợ Nam Hà Nội (giai đoạn 2).

Theo đánh giá của các sở, ngành, đến nay, trên địa bàn thành phố có 10 KCN đang hoạt động với diện tích 1.347,42 ha, trong đó có 9 KCN với diện tích 1.270,5 ha đã hoạt động ổn định, có tỷ lệ lấp đầy đạt gần 100%.

Tính đến đầu tháng 12/2021, các KCN của Hà Nội đã thu hút được trên 700 dự án, trong đó, có 303 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 6,1 tỷ USD; 399 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 18.000 tỷ đồng, vốn đăng ký bình quân trên 18 triệu USD/dự án FDI, trên 53 tỷ đồng/dự án trong nước; bình quân 1ha đất thu hút 5,5 triệu USD vốn đăng ký đầu tư.

Hiện các KCN của Hà Nội đã thu hút gần 165 nghìn người lao động (trong đó, lao động nước ngoài là 1.100 người), bình quân 1 ha đất đã tạo việc làm cho hơn 160 lao động. Các doanh nghiệp trong KCN đã đóng góp tích cực vào thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Khánh Nam