Trong nước

Chính phủ chỉ đạo khắc phục tình trạng giãn cách chưa nghiêm, chưa hiệu quả

Thứ tư, 21/7/2021 | 11:04 GMT+7
Ngày 20/7, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP về phòng, chống dịch Covid-19, trong đó nhấn mạnh công tác thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tại TPHCM và khắc phục tình trạng giãn cách chưa nghiêm, chưa hiệu quả.

Tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19, trong công tác thực thi Chỉ thị 16/CT-TTg, Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị phải thực hiện nghiêm, chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa. Căn cứ tình hình, diễn biến dịch trên địa bàn, các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội phải chủ động, sáng tạo, linh hoạt áp dụng các biện pháp phù hợp và có thể áp dụng các biện pháp với yêu cầu cao hơn, chặt chẽ hơn quy định tại Chỉ thị 16, nhất là kiểm tra, giám sát chặt chẽ giãn cách giữa người với người, giữa gia đình với gia đình, tổ dân phố với tổ dân phố... hạn chế nhiều hơn nữa, chặt chẽ hơn nữa sự giao lưu, gặp gỡ giữa người với người. Rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế, bất cập đã xảy ra vừa qua trong phòng, chống dịch, nhất là việc thực hiện giãn cách chưa nghiêm, chưa hiệu quả.

Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg

Huy động cả hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị tại cơ sở, trong đó có lực lượng quân đội, công an, các đoàn thể nhân dân, các Tổ Covid cộng đồng tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Chỉ thị 16.

Rà soát ngay và đề xuất cụ thể yêu cầu hỗ trợ về nhân lực, nhất là bác sỹ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, sinh phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế... các địa phương khác cũng phải rà soát, thông báo về số lượng nhân lực, các loại phương tiện, thiết bị có thể chi viện, hỗ trợ. Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Y tế tổng hợp và điều phối chung, bảo đảm không để thiếu, hụt cho các địa phương đang thực hiện giãn cách và không để chồng chéo, lãng phí.

Chủ động rà soát, nắm chắc về số lượng, năng lực tiếp nhận của các khách sạn, cơ sở lưu trú, trường học, ký túc xá sinh viên trên địa bàn và hạ tầng cơ sở vật chất khác... trên cơ sở đó sẵn sàng các phương án huy động kịp thời các cơ sở này nhằm bảo đảm năng lực cách ly trong trường hợp dịch bùng phát, làm khu cách ly cho công nhân của các cơ sở sản xuất an toàn, quản lý công nhân đi về theo phương châm “một cung đường, hai điểm đến”...

Theo đó, về Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, Tổ được thành lập để giải quyết ngay những vấn đề cấp bách phát sinh trong phòng, chống dịch Covid-19 tại TPHCM và các tỉnh, thành đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg. Trong đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương làm tổ trưởng; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn sẽ đảm nhận chức vụ tổ phó. Thủ tướng cho phép các thành viên là Thứ trưởng các Bộ được thực hiện quyền hạn của Bộ trưởng để trực tiếp giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ công tác; báo cáo Thủ tướng vấn đề vượt thẩm quyền.

Quy chế hoạt động của Tổ công tác thực hiện theo quy định của Ban chỉ đạo quốc gia. Giao đồng chí tổ trưởng Tổ công tác khẩn trương thống nhất với các thành viên của Tổ về quy chế tạm thời hoạt động của Tổ công tác để kịp thời triển khai Nghị quyết này, báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Kim Bảo