Trong nước

Thực hiện quét mã QR khi ra, vào cơ quan, công sở

Thứ năm, 15/7/2021 | 15:08 GMT+7
Để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, mới đây UBND thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 2180/UBND-KGVX về đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR nhằm quản lý thông tin người ra, vào các cơ quan, công sở.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo quyết liệt việc khai báo y tế điện tử và quét mã QR để kiểm soát thông tin người ra, vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm trên địa bàn; yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ... phải kiểm soát người vào đơn vị bằng việc quét mã QR.

UBND thành phố giao các Sở, ban, ngành liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung trên. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở, đặc biệt là hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã triển khai tuyên truyền sâu rộng; tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị truy cập địa chỉ: https://tailieu.bluezone.gov.vn để tải tài liệu hướng dẫn sử dụng và triển khai quét mã QR.

UBND thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên chỉ đạo hệ thống Mặt trận và tổ chức thành viên các cấp tham gia hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn thực hiện việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, đơn vị.

Bảo An