Đà Nẵng công bố bản đồ và danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất

Thứ sáu, 18/3/2022 | 16:46 GMT+7
Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã công bố bản đồ và danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đây là hoạt động nhằm triển khai Quyết định số 339/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt danh mục, bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố, đồng thời là hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2022 nhằm tăng cường công tác phối hợp quản lý tài nguyên nước dưới đất.

Theo danh mục, bản đồ vùng hạn chế khai thác nước dưới đất vừa được công bố, diện tích vùng hạn chế khai thác nước dưới đất là 248,607 km2, thuộc 55/56 xã, phường.

Cụ thể, tại vùng hạn chế 1 (VHC1), có tổng diện tích 89,985 km2 với 30 xã, phường trên địa bàn. Trong đó khu vực có biên mặn là 36,613 km2; khu vực có bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung là 4,884 km2; khu vực có nghĩa trang tập trung là 49,341 km2.

Trong phạm vi VHC1, dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có và thực hiện xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

Phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Với khu vực liền kề VHC1, cách biên mặn 250m hoặc cách bãi chôn lấp rác thải tập trung 1.500m, khu vực có nghĩa trang tập trung 1.000m thì không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới; dừng hoạt động khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định đối với công trình không có giấy phép.

Đối với công trình đang khai thác nước dưới đất để cấp nước sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai được cấp giấy phép nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

Trường hợp công trình có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và chỉ gia hạn, điều chỉnh, cấp lại đối với công trình cấp nước sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai.

Với vùng hạn chế 3 (VHC3) bao gồm khu dân cư, khu công nghiệp tập trung, đã được đấu nối với hệ thống cấp nước tập trung, cần đảm bảo nhu cầu sử dụng nước cả về thời gian, lưu lượng và chất lượng nước phù hợp với mục đích sử dụng nước. VHC3 có 54 xã, phường trên địa bàn thuộc vùng nghiên cứu với tổng diện tích là 221,499 km2 phải hạn chế khai thác nước dưới đất.

Trong VHC3, không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới; công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

Công trình đang khai thác nước dưới đất để cấp nước sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai được cấp giấy phép nếu đủ điều kiện để được cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

Công trình đã được cấp phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

Với vùng hạn chế hỗn hợp, phần diện tích chồng lấn được xếp vào vùng hạn chế hỗn hợp được xác định trên địa bàn 29 xã, phường, tổng diện tích đo được là 62,877 km2. Ở vùng này, các biện pháp hạn chế sẽ áp dụng tổng hợp trên cơ sở các biện pháp hạn chế như đã quy định cho các VHC1, VHC3.

Nhân dịp này, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã tổ chức hội thảo tập huấn chuyển giao sản phẩm Đề án khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho UBND các quận/huyện, xã/phường.

Việt Nga