Đảng ủy EVNNPT ban hành Nghị quyết về đẩy nhanh tiến độ các dự án đường dây 500kV mạch 3

Thứ tư, 21/2/2024 | 09:54 GMT+7
Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa ban hành Nghị quyết số 188-NQ/ĐU về việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

Các dự án trên trục đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu - Thanh Hóa – Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 - Phố Nối do EVNNPT làm chủ đầu tư, giao Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) và Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đại diện chủ đầu tư điều hành dự án. Đây là các dự án trọng điểm quốc gia với quy mô 519 km, tổng mức đầu tư khoảng 22.300 tỷ đồng.

Đảng ủy EVNNPT xác định các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối là các dự án đặc biệt quan trọng, cấp bách nhất của EVNNPT trong giai đoạn hiện nay. Công tác đầu tư xây dựng dự án là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chuyên môn và các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là của những đơn vị liên quan trực tiếp tới dự án.

Đến nay các dự án đang triển khai thi công đồng loạt và nhận được sự hỗ trợ rất tích cực từ cấp ủy, chính quyền địa phương 9 tỉnh có dự án đi qua. Tuy nhiên, dự án còn gặp một số khó khăn, thách thức.

Công trường đang tập trung thi công đồng loạt để đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối trong tháng 6/2024

Mục tiêu cụ thể của nghị quyết là đẩy nhanh công tác triển khai thi công; sẵn sàng ứng phó với các vướng mắc phát sinh, mục tiêu phấn đấu đóng điện dự án trong tháng 6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Đảng ủy EVNNPT yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể đối với công tác đầu tư xây dựng các dự án. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/ĐU của Đảng ủy EVN, Nghị quyết số 31-NQ/ĐU của Đảng ủy EVNNPT về tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ các dự án đầu tư xây dựng lưới truyền tải điện. Ban Thường vụ Đảng ủy EVNNPT và các Đảng ủy NPMB, CPMB tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động toàn bộ hệ thống chính trị để triển khai thực hiện các dự án nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư. Phát huy vai trò của Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong việc tuyên truyền, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và quá trình thực hiện dự án. Phát động các phong trào thi đua liên kết, kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đầu tư xây dựng các dự án.

Tập trung rà soát, bám sát các cấp có thẩm quyền nhằm hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án. Trong đó đẩy nhanh công tác phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc thẩm quyền tỉnh Nghệ An. Tập trung sớm hoàn thành phê duyệt hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng của các dự án theo quy định.

Kiến nghị UBND các tỉnh phối hợp, hỗ trợ chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các dự án trên địa bàn tỉnh, tránh chồng lấn với hướng tuyến đường dây đã được thỏa thuận; tạo điều kiện cho EVNNPT và các đơn vị trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng. Thực hiện các giải pháp tăng tính cạnh tranh trong công tác đấu thầu. Nghiên cứu giải pháp thực hiện các gói thầu cung cấp hàng hóa và xây lắp nếu đủ điều kiện.

Huy động tối đa mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp hiệu quả nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư các dự án. Đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các vị trí móng cột trong tháng 2/2024, phần hành lang tuyến hoàn thành trong tháng 3/2024; phối hợp với chính quyền địa phương vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Lập tổng tiến độ, tiến độ chi tiết cho từng hạng mục để tổ chức quản lý, điều hành khoa học, đồng bộ, dự báo các điểm nút thắt để điều hành, tháo gỡ kịp thời. Áp dụng chương trình phần mềm quản lý chất lượng đầu tư xây dựng để kiểm soát tốt chất lượng, tiến độ. Tăng cường quản lý hợp đồng với các nhà thầu, yêu cầu nhà thầu cam kết đảm bảo chất lượng và tiến độ của các dự án. Chỉ đạo các nhà thầu xây lắp huy động tối đa nhân lực, vật lực, sẵn sàng thi công "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa", "làm việc xuyên lễ, xuyên Tết”… nhằm đảm bảo tiến độ các dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động, sẵn sàng ứng phó với những tác động bất thường từ bên ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thi công như thời tiết, thiên tai, môi trường, dịch bệnh... Giám sát sự tuân thủ trong công tác đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai và thi công theo đúng quy định. Kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh về pháp lý. Tạo mọi điều kiện thuận lợi đẩy nhanh công tác nghiệm thu, đóng điện các công trình; thi công đến đâu nghiệm thu ngay đến đó nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các khiếm khuyết (nếu có).

Phối hợp chặt chẽ với các địa phương có các dự án đi qua, gắn với đẩy mạnh công tác truyền thông phục vụ công tác đầu tư xây dựng các dự án. Quyết liệt bám sát các Bộ, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời. Thực hiện kế hoạch truyền thông kết hợp với các chương trình an sinh xã hội nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai, nhất là với các cấp chính quyền và người dân khu vực có các dự án đi qua.

Thu xếp vốn, làm việc với các ngân hàng để đảm bảo giải ngân vốn kịp thời cho các dự án.

Xuân Tiến