Doanh thu của Petrolimex giảm do giá dầu thô thế giới biến động

Thứ năm, 15/8/2019 | 09:00 GMT+7
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nửa đầu năm 2019. Theo đó, giá dầu thô thế giới biến động thời gian qua đã khiến doanh thu của Tập đoàn giảm so với cùng kỳ.

Theo báo cáo, tổng doanh thu thuần hợp nhất (của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, nhiên liệu hàng không, vận tải xăng dầu…) là: 91.696 tỷ đồng, bằng 95% so với cùng kỳ. Doanh thu giảm chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân 6 tháng năm 2019 là 54,9 USD/thùng, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 3.060 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch và tăng 8% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng xuất bán xăng dầu 6 tháng năm 2019 là 5.154.128 M3/tấn, tăng 1% so với cùng kỳ 2018; lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu là 1.628 tỷ đồng (chiếm 53% lợi nhuận hợp nhất). Lợi nhuận trước thuế các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu là 1.432 tỷ đồng.

Tổng số nộp ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của Tập đoàn là 21.350 tỷ đồng, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 là 2.545 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ - Tập đoàn là 2.339 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 11%.

Nửa đầu năm 2019, Petrolimex nộp ngân sách Nhà nước hơn 21.000 tỷ đồng

Trong nửa cuối năm 2019, Petrolimex sẽ điều chỉnh linh hoạt cơ cấu, chủng loại sản phẩm kinh doanh phù hợp theo nhu cầu của từng vùng thị trường; kết hợp với chính sách khuyến khích gia tăng sản lượng đối với các mặt hàng có hiệu quả. Đồng thời, Tập đoàn sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển mới cửa hàng xăng dầu trên các trục đường mới mở, nâng cấp hệ thống cửa hàng xăng dầu hiện có và triển khai xây dựng kho xăng dầu Thanh Hóa.

Petrolimex cũng tiếp tục xây dựng, hoàn thiện phương án giảm vốn Nhà nước theo quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ và phương án sáp nhập PGBank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nguyên tắc. Bên cạnh đó, Petrolimex triển khai đồng bộ việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu của Tập đoàn, tập trung rà soát, đánh giá, báo cáo phương án tổng thể trình cấp có thẩm quyền nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nhà, đất và tài sản hiện có. Triển khai đề án quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật của Tập đoàn và chương trình tự động hóa.

Lan Anh