Quy hoạch, xây dựng

Đồng Nai duyệt quy hoạch phân khu C1 thành phố Biên Hòa hơn 1.900 ha

Thứ hai, 2/8/2021 | 15:34 GMT+7
UBND tỉnh Đồng Nai vừa duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỷ lệ 1/5000 phân khu C1 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa với tổng diện tích 1.921 ha.

Theo nhiệm vụ quy hoạch, phân khu C1 có diện tích 1.921 ha gồm một phần phường Tam Phước và có phía Bắc giáp phân khu C3 tại phường Phước Tân; phía Nam giáp các xã Tam An và An Phước, huyện Long Thành; phía Đông giáp phân khu D2 tại phường Tam Phước; phía Tây giáp phân khu C4 tại xã Long Hưng, phường Tam Phước (cù lao Phước Hưng), thành phố Biên Hòa và sông Đồng Nai.

Phân khu C1 có quy mô dân số từ 175.000 - 183.000 người, là phân khu thành phần phía Nam của khu đô thị phía Tây cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, phát triển đô thị, cảnh quan, môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Phân khu C1 được tập trung đầu tư phát triển mới là chủ yếu, đáp ứng nhu cầu ở, các hoạt động thương mại, dịch vụ... gồm chức năng: trung tâm chính trị, văn hóa; trung tâm đào tạo, y tế cấp vùng; trung tâm công cộng thương mại dịch vụ đô thị; khu phát triển hỗn hợp; khu vực xây mới mật độ cao; khu vực xây mới mật độ thấp; khu vực cải tạo chỉnh trang đan xen với các khu vực cây xanh cảnh quan sông nước.

Sơ đồ phân khu tỷ lệ 1/5000 phân khu C1 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa

Một số chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đáng chú ý như: chỉ tiêu đất xây dựng đô thị 90 - 100 m2/người; chỉ tiêu đất dân dụng 65 - 70 m2/người; đất ở nhỏ hơn 50 m2/người.

Thời gian lập và trình duyệt đồ án quy hoạch: 9 tháng từ khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 9/1/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 các phân khu C1 và D2 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa.

Như vậy, so với nhiệm vụ quy hoạch vào năm 2020, nhiệm vụ quy hoạch mới 2021 có quy mô dân số tăng lên khá nhiều, từ mức 140.000 - 150.000 người tăng lên 175.000 - 183.000 người; chỉ tiêu đất xây dựng đô thị giảm từ 110 – 130 m2/người xuống còn 90 - 100 m2/người.

Nhật Linh