Quy hoạch, xây dựng

Đồng Tháp cần khoảng 4.500 tỷ đồng vốn đầu tư công trong năm 2022

Thứ bảy, 16/10/2021 | 08:20 GMT+7
Cụ thể, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đề xuất phương án kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh là 4.502,262 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách địa phương dự kiến 3.375,262 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương dự kiến 1.127 tỷ đồng.

Vốn ngân sách địa phương sẽ chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước 1.036,485 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 800 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1.500 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp địa phương 38,777 tỷ đồng.

Còn vốn ngân sách Trung ương dùng hỗ trợ mục tiêu 630 tỷ đồng; vốn nước ngoài (ODA) dự kiến 497 tỷ đồng, bố trí cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2022, gồm: dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (MD-ICRSL) - WB9, tiểu dự án nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười - các huyện phía Bắc tỉnh Đồng Tháp 220 tỷ đồng; dự án phát triển cơ sở hạ tầng tỉnh Đồng Tháp 185 tỷ đồng và dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (Vnsat) tỉnh Đồng Tháp 92 tỷ đồng.

Đồng Tháp cần khoảng 4.500 tỷ đồng vốn đầu tư công trong năm 2022

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng kiến nghị chuyển 501,885 tỷ đồng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương trong nước năm 2021 còn lại chưa giải ngân của tỉnh sang năm 2022 để tiếp tục thực hiện và giải ngân. Điều chỉnh giảm vốn ODA năm 2021 của tỉnh Đồng Tháp dự kiến không giải ngân hết với giá trị 56,675 tỷ đồng sang các địa phương khác có nhu cầu bổ sung vốn.

Ngoài ra, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đề nghị Trung ương cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách Trung ương trong nước năm 2020 dự kiến không giải ngân hết sang năm 2022, với giá trị dự kiến 78,314 tỷ đồng.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của Đồng Tháp là 4.929,193 tỷ đồng gồm: kế hoạch vốn năm 2020 chuyển sang là 999,384 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2021 là 3.929,809 tỷ đồng (không bao gồm 750 tỷ đồng nguồn thu tiền sử dụng đất).

Thủy Quỳnh (t/h)