Năng lượng gió

Đóng điện TBA 220kV dự án trang trại điện gió BT2 giai đoạn 2

Thứ bảy, 11/9/2021 | 12:13 GMT+7
Trạm biến áp (TBA) 220kV dự án trang trại điện gió BT2 giai đoạn 2 tại tỉnh Quảng Bình vừa được đóng điện thành công và an toàn.

Trạm biến áp 220kV dự án trang trại điện gió BT2 giai đoạn 2 được đấu nối chuyển tiếp vào thanh cái của nhà máy điện gió BT2 giai đoạn 1. Phía 220kV lắp đặt thêm 1 ngăn đường dây, 1 ngăn liên lạc và 1 ngăn MBA T2 220kV 63MVA tại khu vực đất dự phòng từ giai đoạn trước đó. Phía 35kV bổ sung thêm các tủ lộ tổng, đo lường, tụ bù, liên lạc và 1 xuất tuyến, hoàn thiện sơ đồ một thanh cái có máy cắt phân đoạn.

Đóng điện thành công TBA 220kV dự án trang trại điện gió BT2 giai đoạn 2

Cụm trang trại điện gió B&T có tổng vốn đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, công suất 252MW, trải dài trên địa bàn hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đây là một trong những dự án lớn của tỉnh Quảng Bình; gồm 3 dự án nhỏ là: BT1, BT2 giai đoạn 1 và BT2 giai đoạn 2. 

Dự án trang trại điện gió BT2 giai đoạn 2 có công suất 42MW (10 trụ tuabin). Khi đi vào vận hành, dự án sẽ bổ sung thêm lượng lớn nguồn năng lượng sạch lên lưới điện, giúp tăng cường tính liên kết, nâng cao độ an toàn, tin cậy cung cấp điện và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, làm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Quảng Bình.

Nguyễn Hà