Đóng điện công trình đường dây 500kV Sông Hậu – Đức Hòa giai đoạn 1

Thứ hai, 20/1/2020 | 11:22 GMT+7
Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) cùng với các đơn vị liên quan vừa tổ chức đóng điện, nghiệm thu thành công 2 mạch công trình đường dây (ĐD) 500kV Sông Hậu – Đức Hòa giai đoạn 1 tại TBA 500kV Mỹ Tho, Tiền Giang.

Dự án ĐD 500kV Sông Hậu – Đức Hòa do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án. Tuyến đường dây 500kV Sông Hậu – Đức Hòa (giai đoạn 1) đi qua địa bàn 3 tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp. Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 đơn vị tư vấn thiết kế, Công ty CP Xây lắp điện 1, Công ty CP Tập đoàn ĐTTMCN Việt Á, Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 là đơn vị thi công. Công ty Truyền tải điện 4 là đơn vị giám sát thi công cũng là đơn vị tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Công trình đường dây 500kV Sông Hậu – Đức Hòa

Trong giai đoạn 1, phạm vi đóng điện nghiệm thu mạch kép đường dây 500kV từ sân phân phối (SPP) 500kV Trung tâm điện lực (TTĐL) Sông Hậu đến vị trí 78 (tại vị trí 78 đấu nối vào 01 mạch đường dây 500kV Ô Môn – Mỹ Tho, với sơ đồ kết lưới mạch kép gồm: đường dây 500kV Ô Môn – SPP 500kV Sông Hậu và đường dây 500kV Mỹ Tho – SPP 500kV Sông Hậu), với chiều dài khoảng 36,65 km.

Dự án được đầu tư xây dựng với mục tiêu truyền tải công suất của các nhà máy điện (NMĐ) Sông Hậu 1 và Sông Hậu 2 vào hệ thống điện quốc gia; truyền tải công suất của các NMĐ khu vực miền Tây Nam Bộ về trung tâm phụ tải TPHCM và các tỉnh lân cận cùng với các đường dây 500kV khác trong khu vực (Mỹ Tho – Đức Hòa, Đức Hòa – Phú Lâm, Đức Hòa – Cầu Bông, Đức Hòa – Chơn Thành…). Đồng thời, dự án tạo mối liên kết 500kV giữa các vùng trong hệ thống điện nhằm đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng của toàn hệ thống.

PV