EVNNPC đóng điện dự án đường dây và trạm biến áp Sầm Sơn 2

Thứ sáu, 14/6/2024 | 09:47 GMT+7
Tại Thanh Hóa, Ban quản lý dự án lưới điện (BA1) - Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa tổ chức nghiệm thu hoàn thành đóng điện trạm biến áp 110kV Sầm Sơn 2 thuộc dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Sầm Sơn 2, đưa vào vận hành đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng.

Dự án đường dây và TBA 110kV Sầm Sơn 2 là dự án trọng điểm do EVNNPC làm chủ đầu tư và giao BA1 trực tiếp quản lý, điều hành.

Dự án có quy mô đầu tư xây dựng: cải tạo 7,018 km đường dây 110kV từ TBA 110kV thành phố Thanh Hóa – VT47 đường dây 110kV thành phố Thanh Hóa - Sầm Sơn về TBA 110kV thành phố Thanh Hóa; cải tạo 5,032 km đường dây 110kV mạch đơn thành mạch kép từ VT47 đường dây 110kV thành phố Thanh Hóa - Sầm Sơn đến TBA 110kV Sầm Sơn; xây dựng 3,16 km đường dây 110kV 02 mạch nhánh rẽ từ VT G7A - TBA 110kV Sầm Sơn 2. Xây dựng tuyến tạm 110kV từ TBA 110kV Sầm Sơn - G12 để cấp điện cho TBA 110kV Sầm Sơn trong quá trình cắt điện thi công. Xây dựng mới TBA 110/35/22kV, kiểu trong nhà và ngoài trời, mô hình trạm không người trực. Hoàn thiện sơ đồ TBA 110kV Sầm Sơn gồm: lắp đặt hoàn thiện các thiết bị cho 02 ngăn lộ đường dây 110kV và 01 ngăn liên lạc 110kV.

Quy mô dự án lớn, phức tạp, trong đó hạng mục cải tạo đường dây không 110kV từ TBA 110kV thành phố Thanh Hóa – TBA 110kV Sầm Sơn (từ 01 mạch thành 04 mạch và 02 mạch/hàng cột), chiếm phần lớn khối lượng phần đường dây của dự án.

EVNNPC đóng điện thành công đưa vào vận hành dự án đường dây và TBA Sầm Sơn 2 tại tỉnh Thanh Hóa

Trong quá trình thi công, do điều kiện lưới điện đấu nối phức tạp, đặc biệt là những hạng mục cải tạo đường dây đang vận hành nhưng vẫn phải đảm bảo cấp điện cho các TBA 110kV Sầm Sơn, TBA 110kV thành phố Thanh Hóa và các TBA 110kV trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, BA1 đã xây dựng kế hoạch thi công, đóng điện nhiều giai đoạn.

Dự án đi vào vận hành có ý nghĩa, mục tiêu quan trọng: bổ sung nguồn trạm 110kV cấp điện cho phụ tải thành phố Sầm Sơn, san tải cho TBA 110kV Sầm Sơn hiện có; tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định, tin cậy cung cấp điện, đảm bảo tiêu chí N+1, giảm tổn thất và cải thiện chất lượng điện năng cho khu vực. Đồng thời, dự án sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững cho thành phố Thanh Hóa, nâng cao chất lượng điện năng phục vụ nhu cầu dân sinh trong khu vực và thu hút đầu tư của doanh nghiệp trên địa bàn.

Phương Anh