EVNNPC tìm giải pháp giảm tổn thất điện năng trên lưới

Thứ ba, 8/11/2022 | 10:51 GMT+7
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) mới đây đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các đơn vị về công tác quản lý tụ bù trung, hạ áp và theo dõi công suất trên lưới.

Từ đầu năm 2022, theo chỉ đạo của lãnh đạo EVNNPC về việc yêu cầu các đơn vị theo dõi, vận hành tối ưu các bộ tụ trên lưới, Ban Kỹ thuật đã thực hiện kiểm tra rà soát tại các đơn vị. Hiện trạng vận hành các bộ tụ bù trên lưới điện còn một số tồn tại.

Đối với lưới điện trung áp, phần lớn các bộ tụ bù trung áp trên đường dây của Tổng công ty đang là tụ bù được đóng cứng, việc đóng cắt các bộ tụ này cần phải cắt điện nên việc vận hành tối ưu theo thời gian thực còn gặp rất nhiều khó khăn. Các bộ tụ được lắp đặt lâu năm trên đường dây, mặc dù kết dây đã thay đổi nhưng các đơn vị chưa chủ động trong việc rà soát, tính toán để điều chuyển hợp lý.

Đối với lưới điện hạ áp, phần lớn bộ tụ hạ áp là tụ bù đóng cắt tự động theo cosphi và rơ le thời gian, được lắp đặt trên đường dây và TBA công cộng.

Đối với các bộ tụ lắp đặt tại TBA công cộng, hiện tại các bộ tụ đặt tại TBA thường là các bộ tụ có dung lượng lớn (từ 60kVAr trở lên), sau thời gian vận hành thường hư hỏng các bình tụ và đóng cắt contactor. 

Đối với các bộ tụ đóng cắt bằng rơ le thời gian: các đơn vị chưa thực hiện quản lý sát việc cập nhật cài đặt lại rơ le thời gian sau thời gian vận hành trên lưới, chưa theo dõi được nhu cầu phụ tải thực tế để thực hiện căn chỉnh cho phù hợp. Việc tính toán điều chuyển các bộ tụ bù hạ áp được giao trực tiếp cho các Điện lực nhưng việc tính toán điều chuyển chưa căn cứ vào số liệu thực tế sau khi vận hành nên hiệu quả chưa cao.

EVNNPC tổ chức Hội nghị trực tuyến với các đơn vị về công tác quản lý tụ bù trung, hạ áp và theo dõi công suất trên lưới

Hiện tại, việc theo dõi công suất phản kháng, cosphi các đường dây trung áp do các Trung tâm điều khiển xa tại các công ty theo dõi và đánh giá (phục vụ trực tiếp cho công tác vận hành tối ưu các bộ tụ bù lắp đặt trên đường dây trung áp). Các TBA công cộng được các Điện lực theo dõi và đánh giá trực tiếp.

Tuy nhiên, việc theo dõi tại các Điện lực chưa được thực hiện sâu sát, báo cáo mang tính chất tổng hợp số liệu, chưa đưa ra phân tích và đánh giá để phục vụ công tác điều hành trực tiếp trên lưới. Căn cứ nhu cầu phụ tải, các Điện lực cần thực hiện cài đặt lại các bộ đóng cắt rơ le thời gian sao cho phù hợp và hiệu quả.

Các đơn vị tiếp tục xây dựng phần mềm kiểm soát giao nhận công suất phản kháng và cosphi online. Các đơn vị cần nghiên cứu kỹ sáng kiến của Công ty Điện lực Lạng Sơn “Phương pháp và tiêu chí điều hành tụ bù trung, hạ áp để giảm truyền tải công suất phản kháng, giảm tổn thất điện năng” để xây dựng tiêu chí áp dụng quản lý cho từng điện lực.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự hội nghị, ông Vũ Anh Phương, Phó Tổng giám đốc EVNNPC yêu cầu: Các đơn vị đánh giá lại chỉ tiêu tiêu thụ công suất phản kháng năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 báo cáo Tổng công ty trước ngày 10/11/2022. Ban Kỹ thuật và Ban Kinh doanh thống nhất mẫu báo cáo gửi các đơn vị, trong mẫu báo có phải có đánh giá từng tháng và lũy kế để biết được tình trạng sử dụng công suất phản kháng. 

Đối với các khách hàng đang bị phạt công suất phản kháng, các đơn vị điện lực cần thống kê lại, lên kế hoạch cụ thể để triển khai lắp tụ bù. Nếu chưa làm việc với khách hàng thì các đơn vị nêu tiến độ dự kiến kế hoạch làm việc với khách hàng về kế hoạch tổng thể để cải thiện công suất phản kháng.

Đối với các trạm, ông Vũ Anh Phương đề nghị các Ban thống nhất ra mẫu theo dõi lượng công suất phản kháng qua các trạm biến áp, tham khảo mức thực hiện của Công ty Điện lực Lạng Sơn. Đối với bài toán tính toán tụ bù, ông Vũ Anh Phương đề nghị Ban Kỹ thuật tham mưu tần xuất tính khi đưa TBA mới đóng điện, thời gian luân chuyển tụ phù hợp nhất với công tác quản lý vận hành.

Phương Anh