Quốc tế

Gần 40.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm

Thứ hai, 1/5/2017 | 11:23 GMT+7
Theo số liệu mới được Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, có gần 40.000 doanh nghiệp mới được "khai sinh" trong 4 tháng đầu năm 2017.

Theo đó, tính chung 4 tháng đầu năm nay cả nước có 39.580 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 369.600 nghìn tỷ đồng, tăng 14% về số doanh nghiệp và tăng 48,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Số vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,3 tỷ đồng, tăng 30,6%. Nếu tính cả 455.700 tỷ đồng của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2017 là 825.300 tỷ đồng.

Cũng theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, trong tháng 4/2017 đã có 11.545 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm nay lên hơn 51.000 doanh nghiệp.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng là 424.000 người, bằng 99,2% cùng kỳ năm trước.

Các ngành, lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký trong 4 tháng năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước là Thông tin và truyền thông (tăng 237,2% về số doanh nghiệp và tăng 44,9% về số vốn đăng ký); Kinh doanh bất động sản (tăng 66% về số doanh nghiệp và tăng 49,9% về số vốn đăng ký); Giáo dục và đào tạo (tăng 30,4% về số doanh nghiệp và tăng 84,2% về số vốn đăng ký); Dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (tăng 18,2% về số doanh nghiệp và tăng 145% về số vốn đăng ký); Khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (tăng 16,2% về số doanh nghiệp và tăng 21,5% về số vốn đăng ký); Xây dựng (tăng 15,7% về số doanh nghiệp và tăng 54,7% về số vốn đăng ký); Dịch vụ lưu trú và ăn uống (tăng 14,9% về số doanh nghiệp và tăng 106,1% về số vốn đăng ký)...

Tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước có 39.580 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 369.600 nghìn tỷ đồng, tăng 14% về số doanh nghiệp và tăng 48,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Một số ngành, lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhưng số vốn đăng ký giảm so với cùng kỳ năm ngoái  là Sản xuất và phân phối điện, nước, gas (tăng 34,4% về số doanh nghiệp nhưng số vốn đăng ký giảm 3,2%); nông, lâm nghiệp và thủy sản (tăng 21,8% về số doanh nghiệp nhưng số vốn đăng ký giảm 12,9%); hoạt động dịch vụ khác (tăng 19,9% về số doanh nghiệp nhưng số vốn đăng ký giảm 12,4%). Riêng ngành vận tải kho bãi số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký cùng sụt giảm so với cùng kỳ (giảm 0,2% về số doanh nghiệp và số vốn đăng ký giảm 13,5%.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết, trong 4 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tại các vùng miền đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Trung du và miền núi phía Bắc đạt 1.724 doanh nghiệp (tăng 29,9% về số lượng) và vốn đăng ký đạt 20.305 tỷ đồng (tăng 22,6% về giá trị); Đồng bằng sông Hồng 12.028 doanh nghiệp (tăng 18,9% về số lượng) và vốn đăng ký 92.018 tỷ đồng (tăng 26,3% về giá trị); Tây Nguyên 1.021 doanh nghiệp (tăng 14% về số lượng) và vốn đăng ký 9.881 tỷ đồng, (tăng 87,3% về giá trị); Đồng bằng Sông Cửu Long 2.888 doanh nghiệp (tăng 12,2% về số lượng và vốn đăng ký 24.080 tỷ đồng (tăng 35,2% về giá trị); Đông Nam Bộ 16.546 doanh nghiệp (tăng 11,9% về số lượng) và vốn đăng ký 170.049 tỷ đồng (tăng 52,9% về giá trị; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 5.373 doanh nghiệp (tăng 7,1% về số lượng) và vốn đăng ký là 53.302 tỷ đồng (tăng 117,4% về giá trị).

 

Minh Hải