Giai đoạn 2022 – 2023: EVNNPC dự kiến đầu tư hơn 6 nghìn tỷ đồng cho lưới điện 110kV

Thứ năm, 22/7/2021 | 10:28 GMT+7
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) dự kiến đầu tư hơn 6 nghìn tỷ đồng cho 67 dự án lưới điện 110kV tại 20 tỉnh, thành phố miền Bắc trong giai đoạn 2022 – 2023.

Ngày 21/7, EVNNPC tiến hành xét duyệt chủ trương đầu tư 67 dự án lưới điện 110kV tại 20 tỉnh, thành phố miền Bắc.

Theo đó, 67 dự án này có tổng mức đầu tư trên 6 nghìn tỷ đồng sẽ được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2022 - 2023 nhằm nâng cao năng lực truyền tải, chất lượng điện năng lưới điện 110kV phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân tại các tỉnh miền Bắc. Theo đó Bắc Giang gồm có 3 dự án; Bắc Ninh: 3 dự án; Hà Giang: 1 dự án; Hà Nam: 10 dự án; Hải Dương: 5 dự án; Hải Phòng: 3 dự án; Hòa Bình: 3 dự án; Lạng Sơn: 1 dự án; Lào Cai: 1 dự án; Nam Định: 2 dự án; Nghệ An: 3 dự án; Ninh Bình: 2 dự án; Phú Thọ: 4 dự án; Quảng Ninh: 5 dự án; Quảng Ninh – Hải Dương: 1 dự án; Thái Bình: 4 dự án; Thái Nguyên: 5 dự án; Thanh Hóa: 3 dự án: Vĩnh Phúc: 6 dự án; Yên Bái: 1 dự án; Tuyên Quang: 1 dự án. 67 danh mục này đều có đầy đủ phương án đầu tư xây dựng, có quy hoạch được các cấp thẩm quyền phê duyệt và được đánh giá là quan trọng trong việc quản lý vận hành lưới điện cũng như sự phát triển của các địa phương.

EVNNPC vừa tiến hành xét duyệt chủ trương đầu tư 67 dự án lưới điện 110kV tại 20 tỉnh, thành phố miền Bắc

Tại buổi làm việc, ông Vũ Thế Nam, Thành viên HĐTV EVNNPC cho biết, về cơ bản thống nhất với chủ trương đầu tư tuy nhiên đề nghị các ban chuyên môn một lần nữa rà soát lại phương án đầu tư của các dự án trên để đảm bảo phương án được lập một cách khoa học, bài bản, cập nhật sát với tình hình hiện tại và có tính đến sự phát triển “dài hơi” của địa phương trong những năm tiếp theo, đặc biệt là việc lắp đặt công suất máy cùng tiết diện đường dây sao cho phù hợp, tránh tình trạng manh mún, chắp vá, vừa làm xong đã bị lỗi thời, lạc hậu.

Đối với các dự án đấu nối với TBA 220kV, cần bám sát kế hoạch của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) để tránh đầu tư sớm gây lãng phí các nguồn lực. Với dự án đầu tư tại các khu công nghiệp, cần xem xét và phân định rõ ranh giới đầu tư, đồng thời tính toán hiệu quả kinh tế, đầu tư trước khi thực hiện.

Ông Vũ Thế Nam yêu cầu Tổ xét duyệt phương án đầu tư lưới điện 110kV của Tổng công ty cần kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng hơn nữa để đảm bảo các hồ sơ được xét duyệt đạt chất lượng cao, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Tổ xét duyệt phương án đầu tư lưới điện trung thế để có sự thống nhất trong việc góp phần định hình và xây dựng hệ thống lưới điện miền Bắc thông minh, hiệu quả.

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã xem xét chủ trương đầu tư dự án hoàn thiện sơ đồ TBA 110kV Vân Trung.

Phương Anh