Quy hoạch, xây dựng

Hà Nội điều chỉnh quy hoạch 13 ô đất ở khu đô thị Ciputra

Thứ ba, 12/4/2022 | 14:33 GMT+7
UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định số 968/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) đối với 13 ô đất tại khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn II (khu đô thị Ciputra giai đoạn II) thuộc quận Tây Hồ và quận Bắc Từ Liêm.

Cụ thể, các ô đất được điều chỉnh có các ký hiệu 3-P, I.B.20-NO, I.B.27-CX, IB.28-CX, I.C.30-NO, I.C.37 – TH, I.C.38-THCS, I.C.39-HC, I.C.40-MG, 4-THPT, I.B.29-NO, I.B.30-CX, I.B.31-CX.

Theo đó, tổng diện tích các ô đất điều chỉnh quy hoạch rộng hơn 153.197 m2. Quy mô dân số tại các ô đất sau điều chỉnh là 1.636 người, giảm 2.045 người.

Như vậy, sau điều chỉnh cơ cấu, bố trí lại các ô đất ký hiệu I.C.37-TH, I.C.38-THCS, I.C.40-MG có chức năng tương ứng, gồm trường tiểu học, trung học cơ sở, mầm non. Ô đất ký hiệu 3-P có diện tích hơn 10.000 m2, chức năng là đất bãi đỗ xe được xây dựng 3 tầng hầm để giảm diện tích sử dụng trên mặt đất xuống còn 6.000 m2. Các ô đất ký hiệu I.B.27-CS, I.B.28-CX có chức năng là đất cây xanh công cộng, tổng diện tích hơn 11.900 m2. Sau quy hoạch, bố cục thành các ô đất cây xanh - đường dạo ký hiệu CX-01, CX-04, tăng diện tích cây xanh đơn vị ở với tổng diện tích hơn 19.400 m2.

Hà Nội điều chỉnh quy hoạch 13 ô đất ở khu đô thị Ciputra

Diện tích của ô đất I.C.39-HC gần 2.000 m2 có chức năng đất công cộng, đơn vị ở được giữ nguyên diện tích nhưng lại điều chỉnh vị trí. Đặc biệt, ô đất ký hiệu I.B.29-NO có chức năng là đất nhà ở cao tầng, được giữ nguyên diện tích hơn 35.400 m2 nhưng được bố cục, cơ cấu ranh giới cùng với các ô đất ký hiệu I.B.30-CX, I.B.31-CX.

Đáng chú ý, ô đất ký hiệu I.B.29-NO, diện tích hơn 35.400 m2 có chức năng là đất nhà ở cao tầng được bố cục, cơ cấu ranh giới cùng với các ô đất ký hiệu I.B.30-CX, I.B.31-CX trên cơ sở giữ nguyên diện tích theo quy hoạch. Ô đất này sẽ được điều chỉnh chức năng từ đất nhà ở cao tầng thành nhà ở thấp tầng ký hiệu TT-20, TT-37 có tổng diện tích hơn 27.800 m2 và đường nội bộ có diện tích hơn 7.570 m2, quy mô dân số giảm từ 1.701 người còn 700 người.

Theo quy hoạch cũ, ô đất I.B.29-NO là nhà ở cao tầng, tầng cao trung bình chỉ 10 tầng, mật độ xây dựng 25,7%, hệ số sử dụng đất 2,7 lần. Sau khi điều chỉnh, mật độ sử dụng đất đã tăng lên thấp nhất là 61,2%, cao nhất là 78,1%; hệ số sử dụng đất tăng lên từ 3 tới 3,9 lần.

Các ô đất ký hiệu I.B.26-NO, I.C.36-NO, tổng diện tích khoảng 40.000 m2 có chức năng là đất nhà ở cao tầng được cơ cấu, bố trí lại vị trí để phù hợp với cơ cấu bố trí lại các trường học. Ô đất được điều chỉnh thành các ô đất nhà ở thấp tầng ký hiệu TT-01, TT-19, với tổng diện tích giảm còn hơn 37.000 m2, quy mô dân số giảm từ 1.980 người còn 936 người… Theo quy hoạch cũ, 2 ô đất I.B.26-NO, I.C.36-NO có mật độ xây dựng lần lượt chỉ 26,9% và 15,6%; hệ số sử dụng đất là 2,7 lần. Sau khi điều chỉnh, mật độ xây dựng tăng lên thấp nhất là 50%, cao nhất là 78,6%; hệ số sử dụng đất tăng lên cao nhất là 3,9 lần.

Hạ Quyên