Kinh tế xanh

Hà Nội sẽ đánh giá, phân loại sản phẩm OCOP trong quý IV/2021

Thứ năm, 7/10/2021 | 09:12 GMT+7
Ngày 6/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo đó, thành phố Hà Nội tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố cho khoảng 541 sản phẩm đăng ký tham gia của UBND cấp huyện trong quý IV/2021.

Trên cơ sở đánh giá lần 1, những sản phẩm đủ minh chứng, đạt tiêu chí theo quy định sẽ được Hội đồng OCOP cấp thành phố tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm lần 2, sau đó tổng hợp báo cáo trình UBND thành phố quyết định kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố, cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP theo quy định...

Đối với các sản phẩm tiềm năng 5 sao, thành phố sẽ báo cáo, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP quốc gia.

Hội đồng OCOP cấp thành phố tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

Theo kế hoạch, có 26 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố sẽ được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trong đợt này với tổng số 541 sản phẩm thuộc 5 nhóm ngành: thực phẩm; đồ uống; thảo dược; thủ công mỹ nghệ trang trí; vải, may mặc; dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng.

Được biết, huyện Hoài Đức là huyện có sản phẩm tham gia đánh giá nhiều nhất với 50 sản phẩm, tiếp đến là quận Hà Đông 42 sản phẩm; các huyện: Chương Mỹ, Đông Anh, Sơn Tây, mỗi đơn vị có 40 sản phẩm.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Hà Nội cũng đã có quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành sản phẩm thuộc Chương trình OCOP trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trong 3 tháng cuối năm 2021, Văn phòng điều phối Chương trình Xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan của thành phố kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất của 50 chủ thể có sản phẩm OCOP đã được UBND thành phố công nhận giai đoạn 2018 - 2020. Số sản phẩm đã được công nhận OCOP sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát trong đợt này là 362 sản phẩm.

Đoàn sẽ kiểm tra, giám sát sản phẩm OCOP về việc tuân thủ các quy về chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm và quy định có liên quan đến tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Trong quá trình thực hiện, đoàn sẽ lập biên bản đối với từng tổ chức, cá nhân được kiểm tra, giám sát; phối hợp với đơn vị có chức năng phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm theo quy định; thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra, giám sát sản phẩm theo phân ngành, nhóm ngành theo quy định.

Khả Như (T/H)