Kinh tế xanh

Hà Nội thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững

Thứ ba, 7/11/2023 | 14:47 GMT+7
Mới đây, UBND thành phố Hà Nội vừa hành Kế hoạch số 263/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2024 trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động sản xuất, tiêu dùng bền vững trên địa bàn Hà Nội; phát triển kinh tế tuần hoàn, đẩy mạnh sản xuất, tiêu dùng nội địa, kiến tạo môi trường phát triển mạng lưới bền vững cao cấp, áp dụng công nghệ có hàm lượng tri thức cao, các hoạt động xuất nhập khẩu, tạo việc làm ổn định, việc làm xanh, thúc đẩy lối sống bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống; bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người tiêu dùng áp dụng nhiều giải pháp, phương thức, đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất - kinh doanh, liên kết bền vững để sử dụng có hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu phát sinh chất thải, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững. Đồng thời, nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm xã hội của cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về sản xuất và tiêu dùng bền vững…

Triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2024

Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu đến hết năm 2024, phấn đấu đạt các chỉ tiêu, như: giảm 3,5 - 4,5% mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu của các ngành sản xuất dệt may, rượu bia nước giải khát, thép, nhựa; tỷ lệ các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về lối sống, tiêu dùng bền vững đạt 80%; 85% các khu, cụm công nghiệp và 60% các làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Phấn đấu 60 - 70% các chợ truyền thống và 100% các siêu thị, trung tâm thương mại không sử dụng túi nilon khó phân hủy; chuyển đổi sử dụng các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường thay thế dần cho các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy. Xây dựng, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bền vững; khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường, được dán nhãn sinh thái tại các siêu thị, trung tâm thương mại...

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND thành phố Hà Nội đề ra một số nội dung triển khai gồm: đẩy mạnh truyền thông về sản xuất và tiêu dùng bền vững; thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng mô hình, liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm; phát triển hệ thống phân phối bền vững, xuất nhập khẩu bền vững; tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, tổ chức liên quan triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch này.

Gia Linh