Quy hoạch, xây dựng

Hải Phòng đề xuất xây dựng 2 dự án cảng biển 6.400 tỷ đồng

Thứ năm, 24/9/2020 | 16:14 GMT+7
Khu kinh tế Hải Phòng vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan nhằm xin ý kiến về hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng cảng số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng.

Các dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng, được giao cho Công ty CP Tập đoàn Hateco thực hiện. Diện tích dự án là 47ha, được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ năm 2020 - 2025 có chi phí đầu tư khoảng 6.072,9 tỷ đồng và giai đoạn 2 từ năm 2030 và sau 2030 với mức đầu tư là 352,2 tỷ đồng.

Dự án xây dựng bến cảng số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện sẽ xây dựng 2 bến cập tàu với tổng chiều dài tuyến mép bến là 750m, kết cấu hệ dầm bản trên nền cọc đóng, có thể tiếp nhận cỡ tàu từ 100.000 DWT (8.000 Teus) đến 160.000 DWT (14.000 Teus).

Dự án được chia làm 2 giai đoạn và dự kiến hoàn thành năm 2030. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, sẽ xây dựng 1 bến sà lan với chiều dài tuyến mép bến là 150m, có thể tiếp nhận sà làn 48 Teus và sà lan tổng hợp 400 DWT. Đối với công trình bảo vệ cảng, dự án sẽ xây dựng tuyến kè bảo vệ với 2 dạng kết cấu kè chắn sóng mái nghiêng kết hợp khối phủ Tetrapol (kè loại 1 dài 662m) và tường cừ một tầng neo (kè loại 2 dài 950m).

Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị UBND TP Hải Phòng chỉ đạo khu kinh tế Hải Phòng và các cơ quan chuyên môn rà soát khu đất thực hiện dự án theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 30/2015/NĐ – CO ngày 17/3/2015 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Cơ quan này cũng nêu rõ, nếu xét thấy khu đất này có giá trị thương mại cao, cần lựa chọn nhà đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND TP Hải Phòng tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Hạ Quyên